logo banner
KW Toruń > WALNE...

Aktualności

WALNE ZEBRANIE KWT - 22.10.2010

30 września 2010, godz. 21:20

Ustalony zostal ostatecznyy termin i miejsce

Walnego Zebrania Członkow Klubu Wysokogórskiego w Toruniu.

Zebranie odbędzie się w piątek 22 października 2010 o godzinie 18.00

( o 18.15 w drugim terminie)

w sali nr 20 Instytutu Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5.

Prosimy wszystkich o niezawodne przybycie!

Do zobaczenia!

 

lokalizacja:

 

photo1

 

 

***

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRKIEGO

W TORUNIU (projekt)

CZĘŚĆ 1:

1.Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór sekretarzy zebrania, komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie ustępującego zarządu
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Sprawozdanie komisji mandatowej
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu  zarządowi

CZĘŚĆ 2:

11. Ustalenie regulaminu wyborów i wybór komisji skrutacyjnej
12. Wybór prezesa klubu
13. Wybór członków zarządu
14. Wybór komisji rewizyjnej
15. Wybór Sądu Koleżeńskiego
16. Wybór delegatów na walny zjazd delegatów PZA oraz zastępcy delegata
17. Dyskusja i wnioski do pracy klubu na kadencję 2010 – 2013 oraz dyspozycje i zalecenia dla delegatów na walny zjazd PZA
18. Głosowanie nad projektami uchwał
19. Wolne wnioski i komunikaty
20. Zakończenie zebrania

 

dodał: Michał
Komentarze (0) - dodaj swój komentarz

Copyright © 2008 KW Toruń, kontakt