logo banner
KW Toruń > ŚCIANA...

Aktualności

ŚCIANA W HALI MIEJSKIEJ

17 grudnia 2014, godz. 12:03

Klub będzie wynajmował ścianę w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Bema w każdą środę w godzinach od 20.30 do 23.00.

Zaczynamy od dziś, czyli od środy 17. grudnia.

Na ścianę wchodzimy wejściem przez hotel (z tyłu hali), a następnie kierujemy sie do drzwi po lewej stronie recepcji.

Należy przynieść ze sobą własny sprzęt wspinaczkowy, tj. buty, uprząż, linę, przyrząd oraz ekspresy (w związku z tym, że obecnie na ścianie nie wszędzie wiszą ekspresy).

Pamiętajcie! Na ścianie wolno używać tylko magnezji w płynie.

W związku z dużą ilością imprez odbywających się na hali proszę każdorazowo przed wyjściem na ścianę sprawdzić informacje na naszej stronie czy w danym dniu nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do ściany (o czym będziemy Was na bieżąco informowali).

 

Poniżej regulamin, z którym musicie się dokładnie zapoznać.

 

Regulamin korzystania ze ściany wspinaczkowej w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu przez członków Klubu Wysokogórskiego w Toruniu.

1. Regulamin obowiązuje w czasie wynajmowania ściany wspinaczkowej (dalej ściany) przez Klub Wysokogórski w Toruniu (dalej KW Toruń).

2. KW Toruń wynajmuję ścianę we własnym imieniu i udostępnia do użytku członkom KW Toruń.

3. Użytkownik korzysta ze ściany na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Użytkownik w razie jakiegokolwiek wypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych i prawnych wobec KW Toruń.

5. Ze ściany mogą korzystać wyłącznie członkowie KW Toruń z opłaconymi aktualnymi składkami członkowskimi.

6. Każdy użytkownik jest zobowiązany posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską KW Toruń.

7. Ze ściany może korzystać wyłącznie członek KW Toruń, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem, u którego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki, posiadający stosowne przeszkolenie i wiedzę potrzebną do bezpiecznego uprawiania wspinaczki, a także aktualne ubezpieczenie NNW. Spełnienie powyższych wymagań użytkownik potwierdza każdorazowo podpisem na liście obecności udostępnionej na ścianie wspinaczkowej.

8. KW Toruń nie odpowiada za zdarzenia powstałe w czasie wynajmu ściany.

9. Użytkownik ponosi osobiście odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu hali sportowo-widowiskowej w godzinach wynajmu ściany przez KW Toruń.

10. Na ścianie można używać wyłącznie magnezji w płynie, używanie innego rodzaju magnezji ( w proszku, w kulce itp.) jest zabronione.

11. Na ścianie można wspinać się wyłącznie z dolną asekuracją, wspinanie z górną asekuracją (na wędkę) jest możliwe tylko jeśli lina idąca do wspinacza jest wpięta we wszystkie ekspresy w linii drogi i stanowisko (dwa punkty w stanowisku), a wspinacz idąc do góry wypina kolejne ekspresy.

12. Na ścianie wolno używać tylko sprawnego sprzętu posiadającego atest CE lub UIAA .

13. Niepełnoletni członkowie KW Toruń muszą przedstawić członkowi zarządu KW Toruń pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie ze ściany, a niepełnoletni do szesnastego roku życia mogą przebywać na ścianie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

14. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu spowoduje miesięczny zakaz dostępu do ściany.

15. Ze ściany nie wolno korzystać będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

16. Osoba korzystająca ze ściany ma obowiązek stosować się do poleceń członków zarządu KW Toruń lub innej osoby wskazanej przez zarząd KW Toruń oraz pracowników hali.

17. Godziny dostępu do ściany będą ogłaszane na stronie www.kwtorun.pl oraz na profilu KW Toruń na Facebooku.

dodał: tomi
Komentarze (0) - dodaj swój komentarz

Copyright © 2008 KW Toruń, kontakt