logo banner
KW Toruń > Szkolenia

Szkolenia

Kurs Wspinaczki Skalnej w Klubie Wysokogórskim w Toruniu

Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych nie mających charakteru wysokogórskiego oraz do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza, a także do dalszego szkolenia w Tatrach.

Rozpoczęcie kursu:
Początek: 27 lutego 2024 roku, godzina 19.00 w siedzibie klubu przy ul. Kopernika 45.

Forma zajęć:
Zajęcia teoretyczne (w siedzibie Klubu lub na wyjazdach) oraz praktyczne (na ściance wspinaczkowej oraz w skałkach na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej i w Sokolikach).

Tematy wykładów:
 1. Spotkanie organizacyjne oraz formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania,zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 2. Wspinanie w ścianach alpejskich - prelekcja z pokazem slajdów.
 3. Wspinanie w Tatrach - prelekcja z pokazem slajdów.
 4. Wspinaczka skalna - najciekawsze rejony skalne w Europie - prelekcja z pokazem slajdów.
 5. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
 6. Stanowiska asekuracyne.
 7. Teoria asekuracji.
 8. Pierwsza pomoc.
 9. Przewodniki i rejony wspinaczkowe oraz historia wspinaczki w skałach polskich.
 10. Formacje skalne oraz historia taternictwa.
 11. Niebezpieczeńswa wspinania.
* kolejność tematów zajęć może się zmienić

Zajęcia praktyczne: (Zajęcia prowadzone w Toruniu)
 1. Nauka wiązania i asekuracji.
Część praktyczna kursu odbędzie się w dwóch częściach w dwóch rejonach skalnych:
 1. Jura Krakowsko - Częstochowska
 2. Sokoliki
Dokładne terminy wyjazdów zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym.

Informacje dodatkowe:
W przypadku dużej ilości chętnych możliwe są wyjazdy w dodatkowych terminach. Program kursu realizowany będzie na podstawie wytycznych Komisji Szkolenia PZA.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. Zaświadczenie to jest jednocześnie skierowaniem na kurs tatrzański.

Cena kursu:
2300 PLN

Instruktorzy KW Toruń posiadająca uprawnienia Polskiego Związku Alpinizmu

A. Instruktorzy alpinizmu
 1. Bogusław Kowalski - instruktor alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu, trener II klasy we wspinaczce sportowej, instruktor wspinaczki wysokogórskiej
B. Instruktorzy taternictwa
 1. Wojciech Wiwatowski - instruktor taternictwa PZA; instruktor sportu - specjalizacja: wspinaczka wysokogórska
C. Instruktorzy wspinaczki skalnej
 1. Wojciech Radzik - instruktor wspinaczki skalnej Polskiego Związku Alpinizmu; instruktor sportu, specjalizacja - wspinaczka sportowa
 2. Karol Witkowski - instruktor wspinaczki skalnej Polskiego Związku Alpinizmu; instruktor sportu, specjalizacja - wspinaczka sportowa

Pozostali instruktorzy

A. Instruktorzy sportu nie mający uprawnień kadry szkoleniowej PZA
 1. Magda Gromadzka
 2. Jacek Marciniak
 3. Cezary Modrzejewski
 4. Waldemar Szymański
B. Instruktorzy rekreacji o specjalności wspinaczka skalna
 1. Jakub Gruszczyński
 2. Michał Piecyszyn
 3. Zbigniew Olszewski
 4. Rafał Grześkowiak
C. Instruktorzy seniorzy
 1. Ludwik Wilczyński - instruktor senior Polskiego Związku Alpinizmu
Komentarz:
 1. Instruktor senior nie posiada uprawnień PZA do prowadzenia zajęć w terenie.
 2. Instruktorzy PZA o specjalności: wspinaczka skalna, taternictwo, alpinizm posiadają jednocześnie uprawnienia państwowe instruktora sportu o specjalności: wspinaczka sportowa lub wspinaczka wysokogórska. Jeden instruktor KW Toruń posiada uprawnienia w obu dyscyplinach sportu.
 3. Instruktorzy sportu o specjalności wspinaczka sportowa nie posiadający uprawnień PZA, mają prawo do prowadzenia zajęć i sekcji o charakterze sportowym.
 4. Instruktorzy rekreacji o specjalności wspinaczka skalna mają prawo do prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

Pliki

Copyright © 2008 KW Toruń, kontakt